DZIAŁALNOŚĆ FIRMY: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ.

Wykonywanie zabezpieczeń ppoż. budynków:
– wykonywanie systemów sygnalizacji pożarowej
– wykonywanie systemów ostrzegania dźwiękowego
– wykonywanie systemów oświetlenia ewakuacyjnego
– montaż stałych i półstałych urządzeń gaśniczych i zabezpieczających
– montaż klap i urządzeń oddymiających
– montaż drzwi i bram przeciwpożarowych

Wykonywanie systemów ppoż.:
– instalacji tryskaczowych,
– instalacji zraszaczowych,
– instalacji hydrantowych,
– instalacji aktywnych technik gaszenia gazami,
– antyelektrostatycznych zabezpieczeń pomieszczeń
– biernych zabezpieczeń stref pożarowych
– kompleksowa realizacja przepompowni przy instalacjach przeciwpożarowych