IQAir Czyste powietrze dla zdrowego życia

[su_document url=”http://hersz.com/hersz.com/wp-content/uploads/2017/03/Prospekt_PL.pdf”]

W zależności od zapotrzebowania, dostępne są różne modele: 

IQAir® Allergen 100 IQAir® HealthPro 250 IQAir® MultiGas GC

Czy jest potrzebne czyste powietrze?

Niestety, zbyt często są stawiane stanowczo niskie wymogi dotyczące lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.
Spowodowane jest to wiarą, że powietrze którym oddychamy jest wystarczająco czyste. Nie jest to jednak zgodne z rzeczywistością.

Badania wiodących organizacji ochrony środowiska, wykazują, że powietrze w pomieszczeniach jest 2 do 5 razy a nawet niekiedy 100 razy więcej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz.Winne temu są biologiczne i chemiczne środki szkodliwe, które skupiają się w naszych pomieszczeniach.

Powód do zaniepokojenia?

Ponieważ ok. 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, nie zaskakuje nas, że powietrze w pomieszczeniu w którym przebywamy, ma duży wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie zagrożone są osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych (Astma, Bronchit) na alergeny w powietrzu i inne substancje szkodliwe oraz pacjenci ze słabym systemem imunologicznym.

Jest ogólnie znane, że dym tytoniowy, przemysł i nadmierny ruch drogowy, pestycydy, opary z materiałów budowlanych i produkty gospodarstwa domowego mogą mieć negatywny wpływ na samopoczucie zdrowego człowieka.

W jaki sposób można się chronić?

Dla osób cierpiących na choroby dróg oddechowych i z wymaganiami jakościowo dobrego powietrza oferują IQAir® Systemy, najnowocześniejszy system profilaktyczny przeciwko substancjom szkodliwym występującym w powietrzu pomieszczeń użytkowych.

Udowodniona jest 99.97% – owa efektywność adsorbcji z powietrza substancji szkodliwych (np. alergenów i substancji wywołujących choroby) poprzez IQAir® HealthPro® 250.W związku z tym, systemy IQAir® znajdują zastosowanie w pomieszczeniach zagrożonych infekcją w szpitalach na całym świecie.

 
[su_document url=”http://hersz.com/hersz.com/wp-content/uploads/2017/03/IQAirTech.Ubers_.-Haupts.-PL.pdf”]

 

NAJMNIEJSZY FILTR W OFERCIE