Najbardziej efektywna metoda czyszczenia wyciągów kuchennych.

 

Zanieczyszczenia kuchenne

Przewody wyciągowe i wentylacyjne w pomieszczeniach kuchennych są od dawna uważane za miejsce stwarzające duże zagrożenie pożarowe. Główną przyczyną tego rodzaju wypadków jest zwykle niedokładne czyszczenie wnętrza wyciągów i przewodów wentylacyjnych.

Urządzenia kuchenne stanowią w każdym budynku, w którym się znajdują, poważne zagrożenie pożarowe. Dzieje się tak głównie z powodu trudności z czyszczeniu tych części instalacji, które znajdują się daleko od pokryw i osłon i które trudno czyścić i konserwować.

Wydajność systemu wyciągowego jest uwidoczny sposób zredukowana, gdy przewody są zanieczyszczone tłuszczem. Taka sytuacja tworzy także niezbyt komfortowe warunki pracy dla pracowników oraz zwiększa pobór mocy.

Pożary w wyciągach kuchennych stanowią poważny problem dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Dlatego też eksperci zalecają czyszczenie wyciągów kuchennych co 6 miesięcy.

Suchy Lód

Suchy lód to dwutlenek węgla (CO2) w postaci zestalonej.
Nie na żadnej barwy, smaku i zapachu. Jest jednym z naturalnych składników ziemskiej atmosfery.

Suchy lód” ma temperaturę -79°C. Wytwarzany jest z CO2 w postaci ciekłej, który jest przechowywany pod wysokim ciśnieniem.

Suchy lód” jest dostarczany w szczelnych, izolowanych termicznie pojemnikach. Po otwarciu pojemnika granulki suchego lodu” powinny zostać zużyte w ciągu 3-5 dni.

Przybliżone zużycie „suchego lodu”, w wypadku wykorzystania zestawi Danduct IceTech wynosi 2-3 kilogramów na metr przewodu wentylacyjnego.

Poziom zużycia „suchego lodu” może być regulowany z panelu sterowania.

Zalety naszego zestawu:

  • Natychmiastowy i widoczny wynik czyszczenia
  • Efektywne czyszczenie wszystkich części przewodów wentylacyjnych
  • Brak konieczności wykorzystania wody lub chemikaliów
  • Łatwe usuwanie warstw tłuszczu
  • Możliwość wielokrotnego stosowania

[su_document url=”http://hersz.com/hersz.com/wp-content/uploads/2017/03/ICE_TECH-2009.pdf” height=”1000″]